Pojďte se mnou do přírody!!

Už jste někdy zkusili, jakou sílu má škeble rybniční? Obdivovali jste v dlaních neuvěřitelné vzory na bříšku čolka velkého? Pohlédli jste z oka do oka mírumilovné užovce stromové? A víte, jak dlouho trvá otakárkovi ovocnému, než vám vypije kapku potu z čela?

10.9.2022

Než odletíme na jih

Velmi povedenou podzimní akcí, kterou jsme s mými bývalými kolegy ornitology a kamarády založili v roce 2017 a po 3leté pauze zopakovali, byl odchyt a kroužkování ptáků v údolí Jevišovky, která proběhnul 10.9.2022 v Boskovštejně.

Po nevyzpytatelných přípravách předchozího večera (v dešti) a následujícího brzkého rána jsme se v 8:30 (šetřili jsme vás) sešli před tvrzí, abychom si krátce popovídali o kroužkování a ptačí migraci. Hlavně jsme ale museli už vypustit první ptáky chycené do sítí brzy ráno.

Více než 35 účastníkům byly při nasazování kroužku vysvětleny typické druhové znaky odchyceného ptáka, rozdíly mezi dalšími druhy stejného rodu (např. mezi sýkorou koňadrou a sýkorou modřinkou), mezi pohlavími jednoho druhu, rozdíly ve stáří ptáků podle peří a další zajímavosti ze života ptáků.

Poté jsme se vydali údolím Jevišovky k odchytovým sítím a během procházky si povídali o podzimní migraci, zajímavých záznamech z kroužkovacích stanic, oblíbených stanovištích ptáků nebo potravní nabídce na podzim a v zimě. Cestou jsme zkontrolovali, zda se do sítí natažených v křovinách, na stepi, nad řekou či na louce nechytili další ptáci.

A měli jsme štěstí! I když překrásný ledňáček nám síť podletěl doslova před očima a nemohli jsme se letos pokochat jeho krásou z blízka. Účastníci se tak seznámili i s metodou odchytu, manipulací s ptákem při vyndávání ze sítě a při kroužkování.

Letos jsme se mohli v dlaních potěšit krásou obou pohlaví pěnic černohlavých, 4 druhů sýkorek - modřinky, koňadry, babky a parukářky, maličkým, ale odvážným a hlasitým střizlíkem nebo něžnou červenkou.

Pokochejte se alespoň na fotografiích, které mi poskytnuli Mirek Kvasnica a Jirka Novák. Moc děkuji nejen za fotky, ale i všem za hojnou účast a milou atmosféru.

11.- 15.7.2022

Dobrodružství v trávě

Letošní lesní příměstský tábor byl příjemně rodinný a to se také projevilo na milé atmosféře a kamarádské pohodě mezi dětmi. Honza, Mikuláš, Alex, Rozárka, Lada, Dorotka, Dianka i Bětka se spolu dobře sžili a my jsme měly mnohem více času si jednotlivé aktivity s dětmi užít a věnovat jim svou plnou pozornost. Téma ze života hmyzu se opět velmi líbilo a tak nezbyl skoro čas ani na lenošení.

Pondělí začíná vždy vyprávěním o louce, květech, opylování a opylovačích. Druhý den navazuje návštěva u včelaře-hajného z NP Podyjí, který má úly nedaleko Čížova. Sladká ochutnávka medů je vždy velkou motivací pro děti dojít až na Mufloní vrch. Ve středu začalo už být pěkně vedro a slunečno a to mají rádi motýli. Se smýkačkami jsme se učili pracovat na louce nedaleko vily Klotyldy.

Čtvrtý den jsme se těšili na koupání u rybníka pod Čížovem, ale nebylo to správné počasí na cachtání. Rozhodně jsme se ale při lovu vážek, motýlic a šídel okolo vody nenudili a dokonce i osvěžili. Po cestě do Čížova jsme se na loukách věnovali ještě sarančatům, kobylkám a koníkům.

Poslední den patřil broukům. Žádný ukrytý pod kamenem nebo kládou dřeva nebyl před námi v bezpečí. Na vodní brouky jsme se vydali k rybníku na druhý konec Čížova a odměnou nám byly úplně jiné úlovky. Kromě vytouženého potápníka a vodomila (sice jen larva, ale také zážitek) jsme se pokochali vyššími stádii pulců s nožičkami a úžasnými larvami čolků s keříčkovitými žábrami. Na zahradě jsme se ještě nabažili hledáním larev zlatohlávka v kompostu.

Naše badatelské radovánky si prohlédněte na fotkách, ale protože jich bylo tolik, všechny se do galerie nevešly. Těším se na příští léto na další dobrodružství v trávě s vámi!

3.7.2022

Tajemní obyvatelé hradu Kaja

Své věrné fanoušky a milovníky přírody jsem letos opět pozvala také na česko-rakouskou přeshraniční vycházku pořádanou NP Thayatal v rámci Českého týdne, kdy každoročně v prvním červencovém týdnu probíhají tlumočené nebo české akce na rakouské straně NP Podyjí. Tentokrát jsme si posvítili na obyvatele zříceniny hradu Kaja, který je už pár stovek let neobývaný šlechtou, ale divočinou.

Návštěva zříceniny byla samým závěrem vycházky, která vedla nejdříve údolím potoka Kajabach až  ústí do řeky Dyje a potom nazpět s malou obchůzkou ostrohu, na kterém Kaja dodnes stojí, a s krátkou návštěvou nepravé jeskyně. Podél potoka mohly děti lozit v korytě potoka, protože mrtvé dřevo je v NP ponecháno svému poslání a zůstává ležet tam, kam spadlo. Jako odměna za odvážné skoky a překonáváí překážek je čekal pod kamenem rak říční. V řece Dyji si děti mohly pro změnu prohlédnout nenápadnou, malou rybku vranku obecnou - typického zástupce pstruhových vod řeky Dyje.

Po cestě zpět nedaleko hradu Kaja jsme objevili prostor mezi obřími balvany z ortoruly, který připomínal jeskyni. Prostor byl v dávných dobách využíván jako lednice na skladování potravin a led byl dovážen jako obrovské kvádry z řeky Dyje. Děti si prolezly tunel doslova po kolenou. Pak už je na hradě čekala hledačka, která je seznámila s typickými obyvateli hradních zdí, sklepů, věží a prosluněných teras či výklenků. Mohly se potkat s užovkou stromovou, poštolkou obecnou, jštěrkou zelenou nebo vrápencem malým.

Příjemné odpoledne s posezením ve stínu mohutné lípy na nádvoří zříceniny, která pamatuje ledacos, i s drobným občerstvením z chladné hradební kuchyně, bylo osvěžením pro rodiče, zatímco děti šmejdili po hradě a pátrali po jejich divokých obyvatelích.

Příští rok nezapomeňte na Český týden v NP Thayatal a přidejte se k nám. Tuto pěknou vycházku určitě zopakujeme.

23.4.2022

Na žabích námluvách

Na jarní vycházku jsme se tentokrát vydali do Plavče, kde se místní drobný zemědělec významně zasloužil o vybudování soustavy tůní na řece Jevišovce, která Plavčí protéká. Vycházka pro rodiny s dětmi začala u rotundy a přes první rybníčky založené ještě ve vsi pokračovala nuvou řeky Jevišovky proti proudu až téměř k mlýnu Culpovec. Tady se mezi korytem řeky a žlutou turistickou značkou nachází nejrozsáhlejší část z kaskády tůní, kde se konal i náš badatelský program pro děti (a nejen pro ně).

Pomocí jednoduchých terénních pomůcek mohly děti nakouknout do rodinného života obojživelníků, do světa vodního hmyzu, vodních plžů nebo vodních rostlin. Na jednotlivých stanovištích, kde nechyběly určovací klíče, atlasy, barevné obrázky i mikroskop, si mohly děti samy nebo s dopomocí přijít na to, kterého živočicha právě ulovily. A dosyta si jej prohlédnout a dozvědět se další zajímavsti z jeho života. Stopaře potěšily čerství pobytové stopy bobra, dobrodruhy čekalo brodění řeky Jevišovky.

Na oslavu Dne Země jsme měli pěkné počasí a někteří se dokonce i koupali. Sice v brodících kalhotách při průzkumu tůní, ale o to nezapomenutelnější to byl zážitek (zvláště pro některé prarodiče). Sladkovodní svět tůní a rybníků je vždy velmi oblíbené téma celoročních vycházek, ale na jaře má přece jen největší kouzlo a přinese mnoho barvitých zážitků na vlastní kůži. 

Příští jaro okolo Dne Země se budu těšit zase na viděnou! A nezapomeňte pořídit svému malému badateli brodící kalhoty zvané prsačky. Jeho zážitky posunete ještě o další level k dobrodružství a můžete jej tak nevratně nadchnout pro přírodu.