V přírodě se cítím jako ryba ve vodě. Mým posláním je přiblížit lidem přírodu, aby v ní opět našli svůj domov. Jako zooložku mne nesmírně baví ukazovat krásu přírody již těm nejmenším dětem. Jsem průvodkyní a lektorkou různých skupin dětí i dospělých. Díky mé praxi v ochraně přírody ráda lidi inspiruji k vlastním činům pro krajinu, ve které žijeme.

Tvořím, tedy jsem

Jsem zooložka na volné noze, vášnivá ornitoložka, což už samo o sobě naznačuje, že jsem svobodomyslné stvoření. Nejsem ale přelétavá, držím se toho, co umím.

Jsem tvůrkyní svého života. Maminka tomu říká "paličatá", ale mám to po ní. Mám ráda nejen život, ale i lidi. A protože 1+1 je jednoduchá rovnice, tak ze srdce ráda tvořím pro lidi.

Jsem milující máma. S dětmi jsem objevila nejen své lepší já, ale také zapomenutou energii  dětí, která může pomoci lidstvu. Díky dětem znám své poslání.

No a jsem také horalka a obdivovatelka koní. Obojí energie mi pomáhá žít s pozitivní myslí v tomto úžasném, barevném a bláznivém světě.

Miluji vůni zatuchlých broďáků a toulky v rákosí, miluji blízkost koní a smích, miluji cestování se svou rodinou, hory i moře, miluji kaňon řeky Dyje a své lesní ponožky Dědoles.

Máš-li chuť a čas si přečíst ten můj životapříběh, pokračuj tudy.

co tvořím?

Tvořím programy lesních dní pro Montessori školku Dobromysl ve Znojmě, kterou jsem v roce 2014 spoluzakládala. Od té doby až dodnes jsem 1x týdně průvodkyní dětí ve věku 3-6 let na lesním dni, který probíhá v lesích Národního parku Podyjí.

Tvořím programy na vybrané přírodovědné téma pro jiné mateřské školy a základní školy. Badatelské programy probíhají v terénu na Znojemsku a jsou postaveny na prožitcích na vlastní kůži. Dává mi smysl ukazovat dětem živou přírodu, nejen na obrázkách.

Tvořím vycházky a exkurze na míru pro menší soukromé skupiny. NP Podyjí i Thayatal jsou mou srdeční záležitostí, ale ráda seznamuji veřejnost i s neméně zajímavými přírodě blízkými místy na Znojemsku.

A v neposlední řadě tvořím tento web, který chci naplnit vzdělávacími materiály pro rodiče a další průvodce dětí, aby mohli moje vyzkoušené aktivity využívat ve společném čase s dětmi k udržení přirozeného pouta člověka s přírodou.

fotogalerie z mé práce