Víš, že základní potřebou každého dítěte je kontakt s přírodou?

Chceš, aby tvé dítě neztratilo své přirozené pouto s přírodou jako většina z nás?

Je pro tebe důležité poskytnout svému dítěti kontakt s přírodou, aby se zdravě vyvíjelo?

MÁ TVÉ DÍTĚ DOSTATEK KONTAKTU S PŘÍRODOU?

Tahák pro rodiče, proč a jak to zlepšit

Kolik tráví naše děti času v přírodě? Jak a proč je důležitý kontakt s přírodou pro zdravý vývoj dětí a jejich učení? Jak můžeme posilovat kontakt dětí s přírodou pro zlepšení jejich fyzického, psychického a sociálního zdraví nebo vzdělávacích výsledků?

Když jsi byl(a) dítě, trávil(a) jsi spoustu času hrou a pozorováním v přírodě. Zneklidňuje tě, jak málo volného času mají tvé děti a kde jej tráví? Zajímá tě neblahý vliv této změny na tvé děti?

Nelíbí se ti životní styl dnešní doby? Uspěchaný, přesycený, odpojený od přírody? Nechceš jej předávat svým dětem? Chceš jejich zdravé spojení s přírodou zachovat?

Řešíš u svých dětí nástrahy digisvěta, nedostatek pohybu, sníženou imunitu, poruchy učení či osobnosti nebo konflikty v rodině či ve škole? Víš, že kontakt s přírodou tyto jevy zásadně ovlivňuje?

NA WEBINÁŘI SE DOZVÍŠ:

Z WEBINÁŘE SI ODNESEŠ:

 • co je to porucha osobnosti z nedostatku přírody
 • jak se nedostatek přírody projevuje na fyzickém, psychickém a sociálním zdraví dětí, jejich učení a vztahu k životnímu prostředí
 • jak jsou na tom děti ve světě a jak jsme na tom v ČR
 • informace, co může nedostatek kontaktu dětí s přírodou pomoci vyřešit či zlepšit
 • tipy, jak kontakt dětí s přírodou podporovat
 • příklady dobré praxe v ČR
 • jednoduchou cestu pro rodiče, jak z pobytu v přírodě udělat rodinný rituál

Je na čase vrátit přírodu do našich životů a

zajistit dětem jejich skutečné dětství.

Představ si, že znáš dostupnou, levnou a bezpečnou cestu pro své děti, aby:

 • si zlepšily hrubou motoriku, rovnováhu a koordinaci pohybu
 • si posílili imunitu a zlepšily kondici
 • si obnovily pozornost a schopnost soustředění
 • se zbavily stresu, úzkosti a deprese
 • si zvýšily sebeúctu, celkovou spokojenost a náladu
 • měly lepší studijní výsledky a byli úspěšnější ve škole
 • měly zralé emoční a sociální chování a tak menší komunikační problémy
 • měly větší zájem o učení a menší absence

Se znalostmi, které máme, by bylo nezodpovědné dále čekat na to, jaké budou důsledky dětství zbaveného svobodné hry v přírodě.

Kontakt s přírodou je pro mne esenciální aminokyselinou, ze které jsou vystavěny buňky mého těla. Jmenuji se Kateřina Křivánková a jsem tady na světě, abych otevírala oči těm, kteří už zapomněli, že do přírody nechodíme na návštěvy, ale jsme tam miliony let doma.

To, že jsem studovala zoologii a celý život sbírám znalosti z ochrany přírody a environmentální výchovy, se stalo šťastným nástrojem, jak kouzlo přírody lidem přibližovat a ke spojení s ní znovu a znovu vybízet.

Bude mi ctí tě cestou, kterou jsem k tomu zvolila, provázet.