březen-přílety tažných ptáků

poslové jara 

Nejčastěji nám blížící se jaro zvěstují sněženky, květy vrby jívy nebo koniklece. Kvetou již v brzkém předjaří, kdy je příroda ale stále tichá a klidná. Pravými posly jara jsou až ptáci, kteří naplní přírodu svým švitořením a aktivitou spojenou s obsazováním hnízdišť a námluvami. Řada z nich se vrací z nepředstavitelných dálek.  

Kteří ptáci na zimu zůstávají a kteří odlétají? Proč ptáci odlétají? Kam odlétají? Jak se trasu naučí a jak si ji pamatují? Co jim na cestě hrozí za nebezpečí? Vrací se na stejné místo?

Březen bude patřit tématu ptačí migrace a zaznamenávání příletu ptáků ze svých zimovišť. Naučíš se rozlišovat ptáky tažné a stálé, přemýšlet, jak s tímto rozdělením souvisí, čím se ptáci živí, zapojíš se do mapování čápů a dozvíš se o projektu Jaro ožívá. No a samozřejmě se pokusíš své nové poznatky zachytit do svého lapače přírodní moudrosti.

Tvým 1.úkolem je:

 1. prohlédnout si prezentaci stálých a tažných druhů, zamyslet se, čím se živí
 2. vytisknout barevně pracovní list a roztřídit ptáky
 3. vytisknout barevně, zalaminovat a vyzkoušet kartičky a puzzle
 4. vytisknout čb a zkusit si spojovačku
 5. vytisknout barevně mapy a do své papírové mapy se jmény států zkusit zakreslit tahové trasy vybraných ptáků
 6. vybrané zajímavosti si vystřihnout, nalepit, zapsat, namalovat do deníku

Další Materiál ke studiu

Tady je pro tebe a tvé děti k samostudiu jednoduché a zábavné video o migraci anglicky, nádherný dokument o francouzském letci a učiteli migrace s úžasnými záběry ze vzduchu. KOmu bude 52minutový film dlouhý, ať se pokochá vybranými leteckými záběry ptáků při tahu v sestřihu z ptačí migrace. Děti potěší animovaný film o ptačí migraci s názvem Ptáci stěhováci z roku 2023. Užijte si společný večer nebo deštivé odpoledne a zopakujte, co už víte o ptačí migraci. Průvodcům dětí, rodičům i starším dětem by se mohl hodit poutavě napsaný článek zkombinovaný s tvorbou umělců na volné noze z Fleru na ptačí motivy.

spring alive - Jaro ožívá

"Spring is when life's alive in everything."

Christina Rossetti

Slyšel(a) jsi už pojem občanská věda? Víš, že do sběru dat z přírody, které pak pomáhají přírodovědcům, se mohou zapojit i laici a amatérští nadšenci? Nás to s dětmi baví a některé projekty se výborně hodí na jaro.

Jedním z nich byl mezinárodní projekt Spring Alive (Jaro ožívá), jehož cílem bylo zvýšit zájem dětí o ochranu stěhovavých druhů ptáků. Původně evropský projekt organizace Birdlife International, který začal v roce 2006, se velmi rychle rozšířil do střední Asie. V roce 2010 se připojily i země z Afriky.

Do projektu se zapojovaly školy i celé rodiny. Jaro ožívá spojovalo děti z hnízdišť s dětmi ze zimovišť. Evropské děti sledovaly na jaře přílet stěhovavých ptáků z Afriky a děti v Africe naopak od září čekaly na návrat těchto ptáků z jejich hnízdišť v Evropě a v Asii.

Všichni zasílali na stránky Spring Alive svá první pozorování 5 vybraných ptačích druhů: vlaštovky obecné, čápa bílého, kukačky obecné, rorýse obecného a vlhy pestré (později přibyla ještě břehule říční). Zde pak vznikala postupně aktuální mapa neuvěřitelné každoroční cesty stěhovavých ptáků. 

Podle čerstvých informací od koordinátora projektu v ČR (Česká společnost ornitologická) je projekt na bodě mrazu a probíhá snaha o jeho vzkříšení. Přestože nyní nemůžeme být platní při sběru dat, můžeme se z myšlenky projektu, z obecných informací na české verzi webu nebo vzdělávacích materiálů mnohé naučit. 

Tvým 2.úkolem je:

 1. Mrknout se na video, které představuje 5 druhů tažných ptáků sledovaných v projektu 
 2. vytisknout a přečíst si článek o projektu, najdeš v něm i tématické hry
 3. kouknout na českou verzi stránek projektu a zjisti si informace o sledovaných ptačích druzích
 4. vytisknout si barevně plakát projektu
 5. vytisknout si a vypracovat pracovní list
 6. stáhnout si vzdělávací materiály Poslové jara pro předškoláky a mladší školáky a prozkoumat, co by se ti mohlo hodit 
 7. Líbí se ti pracovní listy Poslové jara? Zkus vyrobit létající předměty nebo pokus se spirálou a teplým vzduchem. 

čapí hnízda

Hnízda čápa bílého přitahují pohledy dospělých i dětí na každém výletě. Pokud víš o čapím hnízdě ve svém okolí, kolem kterého projedeš několikrát za rok, zapoj se do mapování čapích hnízd. Můžeš sledovat v přímém přenosu celou hnízdní sezónu vybraného páru, prožívat s ním jeho příběh a dozvědět se tak mnoho zajímavostí ze života našeho nejsledovanějšího migranta.

V půlce března obsadili čápi bílí již 80 hnízd v celé ČR, především na západě republiky. Čápi, kteří hnízdí na západě Česka, se tradičně vracejí nejdříve. Jde zejména o ptáky, kteří migrují takzvanou západní tahovou cestou a mnohdy zimují v JZ Evropě či Německu, takže to pak mají na hnízda blíž než ti, kteří využívají východní tahovou cestu přes Turecko až do J Afriky – jejich přílet očekáváme v průběhu března a dubna.

Nevadí, že jsi na svém nejbližším hnízdě nestihl(a) přílet čápa bílého z Afriky. Do programu Čapí hnízda se můžeš zapojit kdykoliv. Česká společnost ornitologická sleduje průběh hnízdění čápů bílých od roku 2014. Česko patří mezi jednu z mála zemí, kde takto detailně za pomoci mnoha dobrovolníků z celého státu sledujeme dění na hnízdech čápů bílých a získáváme tak důležité informace o úspěšnosti hnízdních sezón.

Do hledáčku ornitologů se letos ovšem nedostává pouze čáp bílý, ale i čáp černý, u něhož po deseti letech probíhá 4. celostátní sčítání. V rámci sčítání čápů černých ornitologové proto vyzývají k zaznamenávání pozorovaných jednotlivců, nikoli ke sledování jejich hnízd.  Při pozorování je důležité zaznamenat přesné datum a čas, a také zmínku, zda se na daném místě zdržuje opakovaně nebo často létává určitým směrem. 

Tvým 3.úkolem je:

 1. zjistit na stránce projektu Čapí hnízda, jak se zapojit do mapování
 2. najít na mapě projektu nejbližší hnízdo ve svém okolí a zadávat zde svá pozorování
 3. z historie hnízda zjistit, co nejvíce údajů - jak dlouho využívá hnízdo, kolik vyvede mláďat, kdy přiletěl loni atd.
 4. najít si zajímavosti o čápech v článku
 5. stáhnout si mapku tahových cest čápa
 6. vytisknout a vypracovat PL Na komíně je čáp
 7. zahrát si hru Čapí potrava
 8. vytisknout a vypracovat PL z NP Šumava
 9. stáhnout si (a vytisknout) plakát obou čápů a časopis Ptačí svět
 10. při pozorování čápa černého zadat své údaje do faunistické databáze Avif

Další Materiál ke studiu

Úspěchy a rarity loňské hnízdní sezóny si můžeš přečíst v článku ČSO. Neuvěřitelný příběh soužití člověka s čápem plný zajímavých informací o čápech sleduj v dokumentu o Klepetanovi a Maleně. Záběry z čapího myšobraní v Izraeli budou zajímat celou rodinu. Oblíbenou činností na doma je i sledování aktuálního dění na čapím hnízdě na webkameře. Můžete si vybrat z velkého množství více či méně vhodně umístěných webkamer. Zapátrejte třeba v nabídce na stránkách ČSO

Lapač přírodní moudrosti